Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Haber Kategorileri
Yargýtay kararlarý

Kategori: Yargýtay kararlarý
Haber Adedi: 22
· YÖNETÝCÝNÝN HÝZMET SEBEBÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL ETMESÝ...
· ÝÞLETME PROJESÝNÝN BORÇLUYA TEBLÝÐ EDÝLÝP KESÝNLEÞMESÝ
· ORTAK YERLERDE ONARIM, TESÝS VE DEÐÝÞÝKLÝKLER YAPILAMAZ.
· YARGITAY'DAN YENÝ VE ÖNEMLÝ ÝÇTÝHAT'LAR
· ABONENÝN YAZILI TALEBÝ OLMADAN ZORLA VE KEYFÝ SAYAÇ DEÐÝÞTÝRLEMEZ'
· ORTAK DIÞ DUVARA ASILAN KLÝMANIN KALDIRILMASI HAKKINDA...
· DAÝRELERDE KOMBÝ, KLÝMA GÝBÝ CÝHAZLARIN KONULACAÐI YERLER HAKKINDA
· EVE MUHTELÝF ERKEKLER ÝLE GELME NEDENÝ ÝLE TAHLÝYE ÝSTEMÝ
· GSM BAZ ÝSTASYONUNUN KALDIRILMASI TALEBÝ
· GSM BAZ ÝSTASYONU HANGÝ KOÞULLARDA KALKACAK
Ðüncel

Kategori: Ðüncel
Haber Adedi: 3
· SU TASARRUFUNUN ÝP UÇLARI
· KAT MÜLKÝYETÝNÝN KURULMASI
· KAPALI BALKON ÇELÝÞKÝSÝ YÜKSEK YARGIYI BÖLDÜ...
Yazarlar

Kategori: Yazarlar
Haber Adedi: 22
· ARSA ÝMAR PLANINDA KISITLIYSA !
· KENTSEL DÖNÜÞÜMDE MÜLKÝYET HAKKI
· EKSÝK GÜN BÝLDÝRÝMÝ HAKKINDA BÝLMEDÝKLERÝMÝZ....
· ÝÞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLERLE ÝÞ AKDÝNÝN FESHÝ...
· KAPICI GÝRÝÞ VE ÇIKIÞLARININ SGK'YA BÝLDÝRÝLMESÝ
· KÝRA SÖZLEÞMESÝ (Kira Kontratosu) ÖRNEÐÝ
· APARTMANLARDA BALKON KAPATMA OLAYI VE DANIÞTAYIN GÖRÜÞÜ
· KÝRACINIZIN AÝDAT BORÇLARINA DÝKKAT EDÝN...
· VERGÝ VE SGK AFFINA ÝLÝÞKÝN MADDELER TBMM'SÝNDEN GEÇTÝ.
· YILLIK ÜCRETLÝ ÝZÝN NASIL HESAPLANACAK
KMK

Kategori: KMK
Haber Adedi: 8
· KAT MALÝKÝ YÖNETÝCÝ OLMAK ÝSTESE DAHÝ DÝÐER KAT MALÝKLERÝ DIÞARDAN YÖNETÝCÝ ATAYABÝLÝRLER
· APARTMAN ADINA "YÖNETÝM HESABI" AÇMA ZORUNLULUÐU;
· APARTMANLARDA GÜRÜLTÜ YASAÐI...
· APARTMANLARDA KOMÞULARI RAHATSIZ ETMENÝN YASAL YAPTIRIMLARI
· ORTAK ALANLARIN KÝRAYA VERÝLMESÝ
· KAT MÜLKÝYETÝ NASIL KURULUR
· KÝRACININ KATILMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUÐU ORTAK GÝDERLER
· KAT MALÝKLERÝ...! TEBLÝGAT KANUNUNA DÝKKAT
Network

Kategori: Network
Haber Adedi: 0
· Bu kategoride haber bulunmamaktadr.
Haberler

Kategori: Haberler
Haber Adedi: 10
· ASANSÖRLER ÝÇÝN YENÝ DÖNEM BAÞLIYOR....
· APARTMAN YÖNETÝCÝSÝNE VERÝLECEK ÜCRET VERGÝLENDÝRÝLMELÝDÝR...
· ÝÞYERÝ AÇMA VE ÇALIÞMA RUHSATI 5. MADDESÝ B FIKRASI 2.BENDÝNÝN DANIÞTAYCA ÝPTALÝ
· APARTMAN GENEL KURULUNDA CÝNAYET...
· KÝRACI ZAM YAPMASIN
· KAT MÜLKÝYETÝNE GEÇÝÞDE KARGAÞA...
· ERENKÖY'DE 36 YILLIK BÝNADA HAMAM YÜZÜNDEN BOÞALTILMA KARARI
· APARTMAN YÖNETÝCÝSÝ OKAN
· APARTMAN YÖNETÝCÝLERÝ KÝMLÝK BÝLDÝRMEYÝ ATLAMAYIN...
· GÖMME BALKON KAPATMAYA ÝZÝN...
medyadan

Kategori: medyadan
Haber Adedi: 9
· DENETLENEN SANAYÝ ÜRÜNLERÝ ARASINDA EN GÜVENSÝZÝ ASANSÖRLER OLDU....
· KENTSEL DÖNÜÞÜM ÝÇÝN MERAK ETTÝKLERÝNÝZ
· DÖNÜÞÜM YASASI GEREÐÝ, RÝSKLÝ BÝNA TESPÝTÝ ÝÇÝN FÝRMALARA LÝSANS VERÝLMEYE BAÞLANDI
· CUMHURBAÞKANI GÜL ,KENTSEL DÖNÜÞÜM YASASINI ÝMZALADI
· BÝNALARDA GÜÇLENDÝRME KREDÝSÝ ÝÇÝN YENÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ
· APARTMAN BOÞLUÐUNA KONAN EÞYALAR YANGINA SEBEB OLDU
· SU ÞEBEKESÝ PATLADI, APARTMANIN BODRUM KATI ÇÖKTÜ...
· BALKONDA ÝÞKEMBE PÝÞÝRMEYE YARGITAYDAN ONAY...
· KÖPEK SADECE HAKÝM KARARI ÝLE EVDEN TAHLÝYE EDÝLÝR
Dikkat

Kategori: Dikkat
Haber Adedi: 14
· BU SENE RESMÝ TATÝLLER NE ZAMAN? ÝÞTE 2018 TATÝL TARÝHLERÝ
· ASANSÖR ÝÞLETME, BAKIM VE PERÝYODÝK KONTROL YÖNETMELÝÐÝ
· ASANSÖRLER ÝÇÝN YENÝ YÖNETMELÝK UYARISI !
· ESKÝ KAT MALÝKÝNÝN BORCUNU NE YAPACAÐIM...?
· APARTMAN YÖNETÝCÝLERÝ ; AMAN BOÞUNA ZAMAN VE PARA HARCAMAYIN; BEKLEYÝN
· AÝDATI ÖDEMEYEN KÝRACIYA TAHLÝYE
· EV SAHÝBÝ VE KÝRACILAR DÝKKAT
· YENÝ BORÇLAR KANUNUNUN GETÝRDÝKLERÝ
· KÝLÝTLÝ YANGIN MERDÝVENLERÝ FELAKETÝN HABERCÝLERÝ
· YÖNETÝM PLANINIZI ÝYÝ ÝNCELEYÝN...
Enerji Verimliliði

Kategori: Enerji Verimliliði
Haber Adedi: 10
· ENERJÝ KÝMLÝK BELGESÝ ALMA ZORUNLULUÐU 2020'YE ERTELENDÝ..
· ISI PAYÖLÇER SÝSTEMÝ
· ISI PAY ÖLÇER HAKKINDA BÝLGÝLENDÝRME...
· ISI PAY ÖLÇERLER ÝLE ÝLGÝLÝ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.
· ISI PAYLAÞIMI 2012-2013 KIÞINDA KANUN GEREÐÝ ISI PAY ÖLÇER ÝLE YAPILACAKTIR.
· BÝNALARA ENERJÝ KÝMLÝK BELGESÝ HAZIRLANMASI
· 1000 M2'NÝN ÜZERÝNDE MERKEZÝ SÝSTEM ISITMA ZORUNLU OLUYOR
· MERKEZÝ SÝSTEM ISINMADAN FERDÝ SÝSTEM ISINMAYA GEÇÝÞ
· DAHA UCUZA ISINMA 'NIN YOLLARI....!
· KÜRESEL ISINMAYA KARÞI APARTMAN YÖNETÝCÝSÝ
Konut Kapýcýlarý

Kategori: Konut Kapýcýlarý
Haber Adedi: 11
· APARTMAN GÖREVLÝLERÝNÝN MAAÞI NET 1.725.08 TL OLDU.
· RAPOR PARASI NASIL ALINIR...
· 50 YAÞ VE ÜZERÝ ÇALIÞANLARIN YILLIK ÝZÝN HAKKI
· HAFTA TATÝLÝ ÜCRETÝNÝN HESAPLANMASI
· KONUT KAPICILARINA KONUT VERÝLMESÝ ZORUNLU DEÐÝLDÝR HÜKMÜ ÝPTAL EDÝLMÝÞTÝR
· APARTMAN HÝZMET GÖREVLÝLERÝNÝN (KAPICILARIN) ÝÞE ALINMASI VE ÝÞTEN ÇIKARTILMASI
· FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ HESAPLAMA
· KAPICI'NIN KARISININ GEÇÝRDÝÐÝ KAZA ÝÞ KAZASIMIDIR?
· APARTMAN HÝZMET GÖREVLÝLERÝ SÖZLEÞMESÝ
· KONUT KAPICILARI YÖNETMELÝÐÝ...
Kategorisiz Haberler
Haber Adedi: 4
· Apartman Yöneticisi Facebook Sayfamýz
· MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE MUSTAFA....
· AMANN...DÝKKAT !
· BIRAKIN BÝZ YÖNETELÝM...SÝZ KEYFÝNÝZE BAKIN
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.