Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Yasal Uyarýdýr

Site Kullaným Koþullarý ve Yasal hükümler.
Bu web sitesinde yer alan bilgiler kapsamlý deðildir. Göstermiþ olduðumuz çabalara raðmen, bu bilgiler kesin, güncellenmiþ olmayabilir veya herhangi bir durumdaki koþullara uyarlanamýyor olabilir. Bu web sitesinde olabilecek herhangi bir yanlýþlýk, eksiklik veya ihmalden dolayý sorumlulukVision Yönetim atfedilemez. Bu web sitesinde yer alan bilgiler ýþýðýnda vereceðiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamýyla tarafýnýza ait olacaktýr.

Telif Hakký (Copyright)
Ýþbu web sitesi, web sayfasýnda yazýlý tüm sayfalar, fotoðraflar, tasarýmla, resimler ve fikri hak mülkiyet ve korumasýna tabi olan her türlü olan eserin telif hakký Vision Yönetim "e aittir. Bu sitede yer alan ve yer alacak fotoðraf/resimler ve animasyonlar Vision Yönetim'nin izni alýnmaksýzýn kullanýlamaz.

Web sayfasýnda yer alan isim, marka ve logolar tescilli markalar olup, Vision Yönetim'e ait olup, izinsiz olarak kullanýlamaz.Sitemizde yayýnlanan haberler kaynak gösterme koþu ile bazý internet sitelerinden alýnmaktadýr.Bu haberleri yayýnlamak için ilgili sitelere baþvurmanýz gerekebilir.Sitemizde yer alan slogan makaleler kesinlikle hiç bir þekilde kullanýlamaz.Kullanýlmasýnýn tespiti halinde yasal haklarýmýzý kullanma hakkýmýzýn saklý olduðunu bilmelisiniz.

Web sitesine girdiðiniz zaman kendinize kopya alabilirsiniz. Bilgi indirme esnasýnda ve kiþisel amaçlar makul olduðu sürece daha sonra kullanmak üzere bu web sitesindeki bilgileri basabilirsiniz. Ticari ve çýkar amaçlý kullaným kesinlikle yasaktýr.Ayný iþi yapan kiþi ve kurumlarýn intertet sitemizdeki verileri makele ve haberleri kullanamazlar.
Kesin ve yazýlý iznimiz olmadan ana sayfa dýþýnda baþka bir sayfaya, bu siteyi veya baþka bir baðlantýyý ekleyemezsiniz.

Ýçerik saðlayýcý paylaþým sitelerinden biri olan apartmanyoneticisi.com portal Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayýlý Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fýkrasýna göre TÜM ÜYELERÝMÝZ yaptýklarý paylaþýmlardan sorumludur.Apartmanyoneticisi.com hakkýnda yapýlacak tüm hukuksal Þikayetler buradan iletiþime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde apartmanyoneticisi.com yönetimi olarak tarafýmýzdan gereken iþlemler yapýlacak ve Avukatlarýmýz size dönüþ yapacaktýr.

Tüm site kullanýcýlar ve üyelerimiz bu koþullarý peþinen kabul etmiþ sayýlýr.

ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.