Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 7

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Haber Kategorileri
Yargýtay kararlarý

Kategori: Yargýtay kararlarý
Haber Adedi: 22
· YÖNETÝCÝNÝN HÝZMET SEBEBÝYLE EMNÝYETÝ SUÝSTÝMAL ETMESÝ...
· ÝÞLETME PROJESÝNÝN BORÇLUYA TEBLÝÐ EDÝLÝP KESÝNLEÞMESÝ
· ORTAK YERLERDE ONARIM, TESÝS VE DEÐÝÞÝKLÝKLER YAPILAMAZ.
· YARGITAY'DAN YENÝ VE ÖNEMLÝ ÝÇTÝHAT'LAR
· ABONENÝN YAZILI TALEBÝ OLMADAN ZORLA VE KEYFÝ SAYAÇ DEÐÝÞTÝRLEMEZ'
· ORTAK DIÞ DUVARA ASILAN KLÝMANIN KALDIRILMASI HAKKINDA...
· DAÝRELERDE KOMBÝ, KLÝMA GÝBÝ CÝHAZLARIN KONULACAÐI YERLER HAKKINDA
· EVE MUHTELÝF ERKEKLER ÝLE GELME NEDENÝ ÝLE TAHLÝYE ÝSTEMÝ
· GSM BAZ ÝSTASYONUNUN KALDIRILMASI TALEBÝ
· GSM BAZ ÝSTASYONU HANGÝ KOÞULLARDA KALKACAK
· ÜST ÜSTE USULÜNE UYGUN YAPILAN YÖNETÝCÝ SEÇÝMÝNDE....
· ORTAK ALANLARIN ÝÞGALÝ VE ECRÝMÝSÝL TALEBÝ...
· APARTMAN YÖNETÝMÝ ALEYHÝNE DAVA
· YARGITAY : YÖNETMELÝÐE UYGUN BAZ ÝSTASYONUDA ZARARLIDIR.
· ÇATIYA ÇANAK ANTEN KURMAK ÝÇÝN ÝZNE GEREK YOK
· YARGITAYDAN KOMBÝ VE KLÝMA VÝZESÝ
· ÝÞLETME PROJESÝ VE APARTMAN GÝDERLERÝ HAKKINDA
· ÇATIYA MÜDAHALE....
· KONUTUN ÝÞYERÝ OLARAK KULLANILMASI
· KALORÝFER RADYATÖRÜNÜ SÖKSEDE KURTULAMIYOR...
· USULSÜZ ÝÞLETME PROJESÝ OLSA DAHÝ ORTAK GÝDER SORUMLULUÐU DEVAM EDER
· YAPILAMAYAN TEBLÝGATLAR HAKKINDA...
· Btn kategorileri gster
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.