Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 2

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Haber Kategorileri
Yazarlar

Kategori: Yazarlar
Haber Adedi: 22
· ARSA ÝMAR PLANINDA KISITLIYSA !
· KENTSEL DÖNÜÞÜMDE MÜLKÝYET HAKKI
· EKSÝK GÜN BÝLDÝRÝMÝ HAKKINDA BÝLMEDÝKLERÝMÝZ....
· ÝÞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLERLE ÝÞ AKDÝNÝN FESHÝ...
· KAPICI GÝRÝÞ VE ÇIKIÞLARININ SGK'YA BÝLDÝRÝLMESÝ
· KÝRA SÖZLEÞMESÝ (Kira Kontratosu) ÖRNEÐÝ
· APARTMANLARDA BALKON KAPATMA OLAYI VE DANIÞTAYIN GÖRÜÞÜ
· KÝRACINIZIN AÝDAT BORÇLARINA DÝKKAT EDÝN...
· VERGÝ VE SGK AFFINA ÝLÝÞKÝN MADDELER TBMM'SÝNDEN GEÇTÝ.
· YILLIK ÜCRETLÝ ÝZÝN NASIL HESAPLANACAK
· KOMÞULUK HAKKINI KULLANDI , BAZ ÝSTASYONUNU KALDIRTTI
· APARTMAN VE SÝTELERDE ORTAK YERLERÝN KÝRAYA VERÝLMESÝ KARÞILIÐINDA ELDE EDÝLEN GELÝRLERÝN VERGÝLENDÝRÝLMESÝ
· ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞVEREN TARAFINDAN DERHAL (BÝLDÝRÝMSÝZ) FESHÝ
· MÜLKÝYET HAKKINDAN DOÐAN YETKÝLERÝN KOMÞU LEHÝNE SINIRLANDIRILMASI
· ÞÝFRE ALMAYAN APARTMAN YÖNETÝCÝSÝNE SSK'DAN CEZA..
· KIDEM TAZMÝNATI HESABINDA ÝKÝNCÝ ÞOK...
· KIDEM TAZMÝNATI HESAP EDERKEN...!
· AÝDATINI ÖDEMEYEN YANDI
· KAT MÜLKÝYETÝNE GEÇMEYENLERE CEZA GELÝYOR
· KAT MÜLKÝYETÝNE GEÇÝÞ'DE SON BÝR YIL
· KÝRACIDA ÇATIYA ANTEN KOYAR
· MÜTEAHHÝTTEN EV ALANLAR YANDI...
· Btn kategorileri gster
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.