Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 1

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
APARTMAN GENEL KURULUNDA CÝNAYET...
Haberler
04 Temmuz 2010
Pazar 13:28

Apartman yönetimi toplantýsýný basan eski yönetici Kemal Akýn etrafa kurþun yaðdýrdý. 2 kiþi öldü 2 kiþi yaralandý.

Erenköy Kantarcý Rýza Sokak'taki Unan Apartmaný'nýn bazý sakinleri ile halen görevdeki bazý yöneticileri, apartman yönetiminin profesyonel bir firmaya devredilmesi konusunu görüþmek üzere Caddebostan'daki Türk Balýkadamlar Kulübünün Lokali'nde toplandý.

Toplantýnýn sürdüðü ve yönetimi devralmasý düþünülen firma yetkililerinin sunum yaptýðý sýrada, ayný apartmanda oturan ve eski yönetici olduðu öðrenilen Kemal Akýn (61) lokale geldi. Akýn, içeride bulunanlara ''Kim beni þikayet etti? Mahkemede bana nasýl iftira atarsýnýz?'' diyerek, yanýnda getirdiði silahla ateþ açtý.

Apartman yöneticilerinden Yýldýrým Sunder (60) ve eþi Nesteren Sunder (55) vücutlarýna isabet eden kurþunlarla olay yerinde öldü. Akýn, bu sýrada kendisine engel olmak isteyen ve elindeki tabancayý almaya çalýþan dalýþ eðitmenleri Halit Esen ve Erhan Eraslan'ý da býçakla yaralayarak olay yerinden kaçtý.

Yaralý Esen ve Eraslan, Göztepe Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kemal Akýn'ýn yakalanmasý amacýyla baþlatýlan çalýþmalar sürerken, þüphelinin, daha önce de ayný apartman sakinlerinden kimya mühendisi Orhan Tümen'i üzerine araba sürerek yaraladýðý ve bu nedenle 6 ay cezaevinde yattýðý öðrenildi.


Yorum
Henz yorum yazlmam.
Yorum yaz
sim:

Dorulama Kodu:
Dorulama Kodu


Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Kat Mülkiyetine Geçiþ

Sorularýnýz Ýçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankasý

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik korumasý


APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.