Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 2

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,108
· En Yeni Üye: 41mehmet
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahçe Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


01.MAYIS.2019 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Info
BAZI YARGITAY KARARLARI
1- Ortak yerlerde inşaat, onarım ve tesisler yapılması tüm kat maliklerinin rızasına bağlıdır.

(Y.18.HD 2003/2211 E-2003/4329 K. )

2- Kat malikleri kurulunca verilen kararı yerine getirmekle görevli bulunan yönetici, tüzel kişiliği de olmadığından yöneticiye husumet yöneltilemez.

(Y.18.HD. 2003/1111 E-2003/2313 K.)

3- Tavan, taban veya duvar ile birbirlerine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölümlerin maliki ya da birden çok maliki varsa bu maliklerin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

(Y.18.HD. 2002/12367 E-2003/1337 K.)

4- Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki (veya onun bağımsız bölümünde başka bir nedene dayanarak oturan kişi) ödemede geciktiği günler için aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Gecikme tazminatının başlangıcı borçlunun temerrüde düştüğü tarihtir.

(Y.18.HD. 2002/12065 E-2003/162 K.)

5- Kat maliklerinin anagayrimenkulün mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur olup, bunlardan birisinin bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yaptırması yasaklanmıştır.

(Y.18.HD. 2002/11829 E-2003/500 K.)

6- Kat Mülkiyeti Yasasının 35. maddesinin (i) bendi uyarınca yöneticinin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı icra takibinde bulunma ve dava açma yetkisi vardır.

(Y.18.HD.2002/9313 E- 2002/10461 K.)

7- Yöneticinin, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı icra takibi yapma ve dava açma yetkisi bulunmaktadır.

(Y.18.HD. 2002/11618 E- 2003/598 K.)

8- Anagayrimenkulün bakım, koruma ve onarım giderleri genel gider niteliğinde olup, bu giderlerin ve bunun için toplanacak avansa kat maliklerinin her birisi aksi kararlaştırılmadıkça kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlü olduğu gibi, bu konuda kat malikleri kurulunca alınan kararlara da uymaları zorunludur.

(Y.18.HD. 2002/10746 E- 2002/12060 K.)

9- Kat maliklerinden her biri anataşınmazın ortak giderlerinden sorumlu olup, bağımsız bölümünde fiilen oturmamış olsa bile payına düşeni ödemekle yükümlüdür.

(Y.18.HD. 2003/4074 E- 2003/4777 K.)

10- Kat mülkiyeti Yasasının ortak giderlerin teminatına ilişkin 22. maddesi hükmüne göre kiracıların sorumluluğu, anataşınmazda bu sıfatla oturduğu sürece geçerlidir.

(Y.18.HD. 2003/2563 E- 2003/3293 K.)

11- Dava kat malikleri kurulu kararının iptali istemine ilişkin olup uyuşmazlığın niteliği gereği husumetin iptali istenen karara olumlu oy kullanan tüm kat maliklerine yöneltilmesi gerekir.

(Y.18.HD. 2003/7610 E- 2003/7740 K.)

12- Kat malikleri, ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin hakkını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

(Y.18.HD. 2003/258 E- 2003/1716 K.)

13- Kat maliklerinden herbirisi rızası olmadan diğer kat maliklerince anagayrımenkulün ortak yerlerinde onaylı projeye aykırı olarak her türlü tesis ve değişikliğin yapılmasına karşı çıkma ve yapılmış olanların da eski hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir.

(Y.18.HD. 2003/2054 E- 2003/3294 K.)

14-

  • ÇATIYA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
  • HUSUMET

18.HD.
E: 2004/4688 K: 2004/5394
28.6.2004
      KMK 19 KMK 34


ÖZET:Yasada, hükmi şahsiyeti olmadığı halde, kat maliklerince anagayrimenkulün yönetim için seçilen üç kışlık kurula, yönetim kurulu Unvanı verilmiş olduğu dikkate alınarak, dava dilekçesinde kişilerin ismi açıklanmadan yönetim kurulu denilerek açılan davanın, yönetici olan üç gerçek kişiye karşı açıldığının kabulü gerekir.
Bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapılması yasak olup, kat malikleri gibi yöneticiler de yasanın bu buyurucu hükmüne uymakla yükümlüdür.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması