Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkýmýzda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarýmýz
Medya'da Biz
Bize Ulaþmak Ýçin
Sorularýnýz için
Ana Men
evrimii Kullanclar
· evrimii Ziyaretiler: 3

· evrimii yeler: 0

· Toplam ye Says: 2,105
· En Yeni ye: haluk
Asansör Bakýmý
Çatý Bakýmý
Havuz Bakýmý
Bahce Bakýmý
Isý Tasarrufu
Ev Bakýmý
Yangýn
Editörden

Bazý Yargýtay Kararlarý
KIÞ BAHÇELERÝ
D.GAZ ACÝL
ÝSTANBUL'DA ULAÞIM
ÖRNEK
VÝDEO
-videolar


27.KASIM.2012 ÝTÝBARÝ ÝLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIÞTIR
TÜM SORULARINIZ ÝÇÝN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTÝF HALE GELMÝÞTÝR. SORULARINIZI BEKLÝYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
Havuz Bakýmý
Yüzme havuzu bakýmý

Bir havuzu temiz, berrak ve saðlýklý tutmak için, iki ana alana dikkat etmemiz gerekiyor. Ýlk olarak yüzme havuzunun kimyasal dengesi saðlanmalýdýr, ve ikinci olarak havuzdaki istenmeyen kirler, tozlar, partiküller ve yabancý maddelerden arýtmamýz gereklidir.

Ýlaçlama

Havuzun dengesini korumasý için rastgele kimyasal ilavesi yapýlamaz. Havuzcunuzun tavsiyeleri bile yanýltabilir. Sýk sýk havuzun suyunun tahlilleri yapýlmalýdýr. Tahlillerin sonuçlarýna göre havuz ilaçlamasý yapýlýr.

Ayrýca, özel durumlarda ilave kimyasallar gerekebilir; örnegin þiddetli fýrtýnalardan sonra veya havuz bozulduðunda.

Filtrasyon

Yüzme havuzunda bulunan yabancý maddeleri ve katý pislikleri arýtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunmaktadýr. Bunun görevi hem katýlarý tutmak hem de suyun sirkülasyonu ve karýþmasýdýr.

Filtrasyon sistemine destek vermek amacýyla havuz fýrçalanýr ve dip süpürgesi yapýlýr. Bunun yaný sýra, filtre temizlenmelidir ve filtrenin kumu, torbasý veya kartuþu temizlenme ve aralýkla deðiþtirilme ihtiyacý taþýr.
Havuzunuza ne kadar kimyasal gerektiðini kolayca hesaplamak için, size özel havuz hesap makinalarý tasarladýk. Su tahlil sonuçlarý ile bu hesap makinalarý sayesinde havuzdaki kimyasal "tahminleri" ortadan kalkar.

Sýk bir havuz bakým düzeni olasýlýkla sorunlarý önler ve havuzu rahatlýkla denge de tutar. Sorunlar ve dengesizlikleri önlemek hem çok daha kolay hem de çok daha hesaplýdýr. Havuzunuzun günlük, haftalýk ve aylýk bakýmlarýný lütfen ihmal etmeyiniz.

 • YOSUN ÖNLEYÝCÝ

 • ÇÖKTÜRÜCÜ

 • KLOR

 • HAVUZLARDA FÝLTRE

 • BULANIK HAVUZ SUYU

 • HAVUZ SUYUNDA YANAN GÖZLER

 • HAVUZ HASTALIKLARI

 • ye Girii
  Kullanc Ad

  Parola  Henz ye Deil Misiniz?
  Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

  Parolanz M Unuttunuz?
  Buraya Tklayn
  Kat Mülkiyetine Geçiþ

  Sorularýnýz Ýçin

  e-SSK  Atesci Belgesi

  dask
  Kat Mülkiyeti Kanunu

  Bilgi Bankasý

  Mevzuat

  MODA
  -videolar
  içerik korumasý


  APARTMANYNETCS editr ile iletiim iin Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


  ..:: Apartman Yneticisi 1992 -2013 ::..

  Son Yenileme 16.01.2013

  Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakm Dzenleme Hizmeti 3T MEDYA BLM Tarafndan Salanmaktadr.