Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 3

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,108
· En Yeni Üye: 41mehmet
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahçe Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


01.MAYIS.2019 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Info
GSM BAZ İSTASYONU HANGİ KOŞULLARDA KALKACAK
Yargıtay kararları

T. C. YARGITAY DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2008/1554 Karar No: 2008/11727 Tarihi: 13.10.2008

. Komşu Binada Bulunan Baz İstasyonunun Kaldırılması

. Baz İstasyonundan Doğan Zarar

. Tehlike Sorumluluğu
. Yarar ile Zararın Dengelenmesi
. Zararın İspatlanması
. Baz İstasyonunun Yönetmelik Değerlerine Uygun Olması
. Baz İstasyonundan Doğan Zararın Uzun Süreli Olması
. Baz İstasyonu Nedeniyle Psikolojik Olarak Etkilenme
Baz istasyonunun Yerleşim Yeri Dışında Kurulması GerekliliğiÖZET:Davacıların halen oturmakta oldukları binalara yakın yerde bulunan komşu taşınmaz üzerinde davalı şirket tarafından kurulan GSM baz istasyonunun insan sağlığı açısından tehlike yarattığı iddiasıyla kaldırılması istemine ilişkin davada uyuşmazlık; cep telefonlarındaki haberleşmeyi bu tesisin kullanılması sonucu bir zararın bulunup bulunmadığı varsa bu zararın hangi durumlarda söz konusu olabileceği ve yine giderilmesi konusunda ne gibi önlemlerin alınması gerektiği konusundadır.


Dava konusu olan tesis cep telefonlarının kullanımı için zorunlu olduğu gibi geniş bir kitleyi de ilgilendirdiğinden kamuya hizmet vermeyi de amaçlamaktadır. Ancak, bu hizmetin verilmesinde ve tesisin kullanılması sonucu doğan zararlardan da tesis sahibi sorumlu olup bu sorumluluk kusura dayanmayan, tehlike sorumluluğudur. Davalıların işletmesinin ağır tehlike doğuracak nitelikte olmasından ötürü, zarar görenin zararını değil, tesis ve işletme sahibinin tesisin işletilmesinden dolayı kişilere, bu bağlamda çevreye bir zarar vermediğini ve herhangi bir olumsuz sonuç yaratmadığını kanıtlaması gerekir.


Tesisin kurulma amacına uygun olarak işletilmesi durumunda kişi ve çevreye zarar verip vermediğinin belirlenmesi gerekir. Dava konusu olayda, sertifikada belirtilen limitlerin yönetmelikte belirtilen limitlere uygun olduğu tespit edilmiş olsa da, bu belirlemelerle bir zararın olmayacağı kabul edilemez. Yönetmelik ve bu yönetmelikteki ölçülere göre verilen sertifika, soyut bir belirlemeyi içermektedir. Yargıç, uyuşmazlığın çözümünde yönetmeliğe değil yasaya, genel hukuk kurallarına ve bu bağlamda sorumluluk hukukunun ilkelerine göre karar vermek zorunda olduğu gibi, tesisin kurulduğu yerin yerleşim yerlerine ve davacıların evine olan yakınlığı ile davacılar ve ailelerinin sürekli evde oturacak oluşu da göz önünde tutulmalıdır.


Olayda, davalı şirket her ne kadar kamu yararına hizmet vermekte olsa da, gerek hizmetten elde edilen yarar ve bunun karşısında verilen zararın dengelenmesi gerekmektedir. Bu tesisten üçüncü kişilerle birlikte davacı da yararlanmış olsa bile, sağlanan yararla verilen zararın dengelenmesi gene göz önünde tutulmalıdır. İnsan yaşamında tehlike yaratan bir hizmetin, kişi yaşamı önüne geçirilmesi ve ona üstünlük tanınması doğru olmadığı gibi, olayda bu hizmetin aynı yerde verilmesinde de bir zorunluluk bulunmamaktadır. Muhtemelen fazla bir giderle de olsa, başka bir yerde aynı sonuçları sağlayacak bir istasyonun kurulması ve hizmet vermesi olanaklıdır.


Bu açıklamalara göre, kullanılan istasyonun konumu itibariyle uzun sürede kişi ve çevreye zarar verdiği, bu nitelikteki bir istasyonun halen bulunduğu yerde kullanılmasının sakıncalı bulunduğu, bunun daha uygun ve yerleşim çevresinden daha uzakta kurulması gerekltiği anlaşılmaktadır.

Dar anlamda ve para ile ölçülebilen bir zarar yok ise de, çevre binalarda ve bu bağlamda davacıların oturmakta olduğu binada yaşayanlar için sağlık bakımından büyük endişeler taşıdığı, bu yerde oturanların psikolojik olarak yaşamını olumsuz biçimde etkilemekte ve bunun da psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yaratacağı, bu haliyle de yaşamdaki sağlık değerleri düşünüldüğünde o yerde oturmanın olumsuz hale geleceği göz önünde tutulduğunda, davacının, zarar gördüğü kabul edilmeli ve davanın kabulüne karar verilmelidir.
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması