Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,108
· En Yeni Üye: 41mehmet
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahçe Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


01.MAYIS.2019 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Info
APARTMAN ADINA "YÖNETİM HESABI" AÇMA ZORUNLULUĞU;
KMKT.C.
ANTALYA
4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2011/799
KARAR NO: 2012/881
DAVA: Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
DAVA TARİHİ: 13/05/2011
KARAR TARİHİ: 19/07/2012

Mahkememizde görülmekte bulunan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı dilekçesinde özetle, Y... Ç... Apartmanında ailesi ile ikamet ettiğini, apartman aidatlarını elden ödeme uygulamasında imza atılmasını talep ettiğini bunun üzerine yöneticinin ben imza atmam tepkisi ile karşılaştığını, yöneticiye nasıl davranması gerektiği konusunda bir takım uyarılarda bulunduğunu, elden ödemede imzadan kaçındığı için bir banka hesabı açılırsa ödeme yapacağını bildirir ihtarname gönderdiğini, yöneticinin ihtarnameye polemikli bir cevap verdiğini bunun üzerine banka hesabı açılmasını talep eder ikinci bir ihtarname çektiğini ancak apartmanın banka hesabı olma zorunluluğuna rağmen talebine sözlü veya yazılı bir cevap verilmediğini bu nedenle ihtarlara rağmen görevini yerine getirmeyen yöneticinin cezalandırılmasını, aidat almaktan kaçındığı için aidat borçlarını ödeyebileceği muteber bir banka hesabının tespitini görevini ihmalden dolayı ödemek durumunda kaldığı ilk ihtarname masrafı 82,14 TL ikinci ihtarname masrafı 52.35 TL olmak üzere toplam 134,49 TL.nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, mahkeme masraflarının da davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili olacağını söyleyen Av. F. Z. Ö.' ün vekaletnamesini sunduğu görülmüştür.

Davalı 01/07/2011 havale tarihli cevap dilekçesinde; davacının iddia ettiği gibi kendilerinin ödeme yapıp, ödeme yaptıklarına dair makbuz vermemesinin söz konusu olmadığını, davacı taraf ile aynı zamanda kapı komşusu olduklarını hiçbir probleminin olmamasına rağmen aidatları direk olarak kendisine değil PTT vasıtasıyla gönderdiğini, ödeme yaptıktan sonra makbuzları gelip kendisinden isteyebileceklerini defalarca söylediğini makbuzları komşular aracılığı ile gönderdiğini ancak makbuzları almadıklarını ve yazılı ihtarname ile istemeye başladıklarını, karşı tarafın iddialarını değerlendirmeye alarak yapılabilecek olanları yaptığını, davacının banka hesap numarası açılması isteğinin apartmanda toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunduğunu, 28/05/201 tarihli karar ile aidatların her ayın 15 ve 20 si arası elden ödenmesine karar verildiğini, hiç kimsenin bankaya gidip aidat yatırmak istemediğini, kendisinin ücretsiz olarak yöneticilik yaptığını bankaya hesap açtırmak ekstra masraf oluşturacağını bu nedenle davacının davasının reddine karar verilmesini talep ettiği görülmüştür.

Dosya celse arasında yemin zaptı düzenlenerek bilirkişiye tevdi edilmiş bilirkişi 10/07 2012 havale tarihli raporunda sonuç olarak davacının banka hesabı açılması konusunda yapmış olduğu savın doğru olduğunu ve bunun zamanında yerine getirilmediği gibi bankadan alınan yazı gereği de kanunda istenen şekilde hesap açılmayıp şahsi tasarruf hesabı açıldığı bunun da kanuna göre suç teşkil ettiği görüşü ve davacının da ödemelerin makbuz karşılığı yapabileceği banka hesabı açılmasını beklemesinin yerinde olmadığını belirttiği görülmüştür.

Yapılan yargılama, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından; 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 35 md. göre açıkça yöneticinin görevleri arasında yer alıp davalı yönetici bu görevini zamanında yerine getirmemiş davacının yazılı ihtarları vs neticesi banka hesabı açılmış ve bu hesaban ana gayrimenkul yöneticisi sıfatıyla kullanılmadığı şahsi tasarruf hesabı açılarak usulüne uygun olmayan işlem yapıldığı bu durumda davacının bir banka hesabı açılması konusundaki savının doğru olup davalının ana gayrimenkul yöneticisi sıfatıyla hesap açtırmamış olduğundan sadece şahsi tasarruf hesabı açıldığından bu işlemin giderilmesi gerektiği bu durumda yönetici sıfatıyla hesap açtırmasının gerekli olduğu anlaşılmış aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklandığı üzere;

- Davacının davasının talep ve bilirkişi raporu doğrultusunda KABULÜ ile, davacının apartman aidatlarını ödeyebilmesi için davalı yönetim tarafından apartman yönetimi olarak hesap açtırılmasına, bunun için davalı apartman yönetimine kararın kesinleşmesinden itibaren BİR (1) AY süre verilmesine, açılacak banka hesabının tüm kat maliklerine davalı yönetim tarafından duyurulmasına,

- Birinci ihtarname masrafı 82,14 TL ikinci ihtarname masrafı 52,35 TL den toplam 134,49 TL nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya verilmesine

- Alınması gerekli maktu 21,15 TL harçtan peşin yatırılan 18,40 TL nın mahsubu ile eksik 2,75 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesin,

- Davacının yaptığı toplam 245,00 TL Yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
- Davacı vekiline, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre maktu 600,00 TL[/u] vekalet ücreti takdiri ile davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

Dair, yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/07/2012

T.C.
YARGITAY
18.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2013/859
KARAR NO: 2013/3760
KARAR TARİHİ: 12.03.2013

[u]Dava ve Karar: Dava dilekçesinde, yönetime ait banka hesabı açılması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye onama harcının temyiz edene yükletilmesine, 12.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yorum
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması