Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 2

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,108
· En Yeni Üye: 41mehmet
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahçe Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


01.MAYIS.2019 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Info
ÇATIYA MÜDAHALE....
Yargıtay kararları18.HD.
E: 2004/4688 K: 2004/5394
28.6.2004
  • ÇATIYA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
  • HUSUMET
      KMK 19 KMK 34


ÖZET:Yasada, hükmi şahsiyeti olmadığı halde, kat maliklerince anagayrimenkulün yönetim için seçilen üç kışlık kurula, yönetim kurulu Unvanı verilmiş olduğu dikkate alınarak, dava dilekçesinde kişilerin ismi açıklanmadan yönetim kurulu denilerek açılan davanın, yönetici olan üç gerçek kişiye karşı açıldığının kabulü gerekir.
Bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapılması yasak olup, kat malikleri gibi yöneticiler de yasanın bu buyurucu hükmüne uymakla yükümlüdür.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
KONUTUN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI
Yargıtay kararları18.HD.
E: 2005/1118 K: 2005/3174
4.4.2005
  • KONUTUN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI
  • DAVA AÇMA HAKKI
      KMK 24


ÖZET:Konut olan bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılması nedeniyle meskene dönüştürme davasını ana taşınmazda bağımsı bölüm maliki olanlar açabilir. Yöneticinin bu davayı açabilmesi için kendisine kat malikleri kurulunca özel yetki verilmiş olması gerekir.
                                                    (YKD. ARALIK 2005)
AĞAÇ KESME KONUSUNDA AMAN DİKKAT...
DikkatAğaç kesecek olanlar, iyi düşünün!!!

Bugün size ilginç bulacağınız, bir Yargıtay kararından söz edeceğim. Olay yaygın, deyin ki ortak olduğunuz bir bahçeden, ortaklardan biri sizden habersiz ağaçları kesti götürdü veya olayı daha genişleteyim, kat mülkiyetine tabi binada daire sahibisiniz, bahçenizde ağaçlar var, kat maliklerinden biri bunların tamamını veya bir kısmını kesti götürdü. Eliniz böğrünüzde melül mahzun kalacak mısınız, yoksa yapabileceğiniz bir şeyler var mı? İşte bu karar soruya yanıt veriyor.

Şöyle:
"Sanığın müşterek hissedar olduğu tapulu araziden diğer müştekilerin iznini almadan suça konu 12 ağacı kestiğinin anlaşılmasına göre konuda uzman orman mühendisi eşliğinde keşif yapılıp, saha üzerinde kesilen ve dikili halde bulunan bütün ağaçların miktarları ve vasıfları belirlenip, her hissedara isabet eden miktar nazara alındığında sanık tarafından kesilen miktar ile diğer hissedarların hisselerine tecavüz olup olmadığı tespit edilerek, ancak tecavüzün mevcut olması halinde eylemin TCK 494/2 maddesinde belirtilen hırsızlık suçunu oluşturacağı, aksi halde eylemin orman olmayan yerlerden ormanlarda yetişen ağaç cinsinden kesmek suçunu oluşturup... cezalandırılması gerekeceği."

Görüldüğü gibi olayın failine hırsızlıktan dolayı hapis cezası veriliyor. Ancak metin içinde sözü edilen 494/2 maddesi eski ceza kanununun maddesidir. Peki yeni ceza kanununda durum ne? Durum benzerlik arz ediyor, ancak, yeni kanunda ilgili maddenin numarası 144.

Evet, görüyorsunuz ki, ağaç kesme karşısında boynu bükük kalmamak gerekiyor.

APARTMAN YÖNETİCİLERİ KİMLİK BİLDİRMEYİ ATLAMAYIN...
Haberler


Oya ARMUTÇU  Ankara'yı hırsız korkusu sardı. Hepimizin bir yakınının evine hırsız girdi. Önünde polis bekleyen lojmanlar bile artık güpegündüz soyuluyor.

41 yıldır Kavaklıdere'de oturan Çetin Leventoğlu'nun Bülten Sokak'ta oturduğu apartmanda da son iki yılda ona yakın hırsızlık olmuş. Leventoğlu, yöneticilerin bir daire satıldığı, kiralandığı veya binada bir işyeri açıldığı zaman kimlik bildirme formunun muhtara ve karakola verme zorunluluğunu anımsatıyor. 


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

KİRA KARŞILIĞI KAPICI ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
Konut Kapıcıları
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Müfettişi -Ankara

Özellikle apartmanlarda kira karşılığı kapıcı çalıştırılması uygulamada sık karşılaştığımız sorunlardan biridir. Apartman kapıcı dairesi hizmet karşılığı kiraya verilmekte ve kira sözleşmesi düzenlenmektedir. Kapıcı olarak çalışan kişiler bina temizlik, çöp toplama, servis vb. hizmetleri karşılığı kira ödemedikleri gibi uygulamada görüldüğü üzere elektrik, su, yakıt ödemesi de yapmamakta veya çok kısmî ödeme yapmaktadırlar. Kimi zaman da bina yönetimleri bu şekilde çalıştırılan kapıcılara ayrıca aylık 100-150 YTL arasında harçlık adı altında ücret ödemektedirler. Şikayet durumunda ise yöneticiler iş ilişkisinin iş sözleşmesine (hizmet akdine) değil, kira sözleşmesine dayandığını iddia etmektedirler.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

KAT MÜLKİYETİ NASIL KURULUR
KMKGünümüzde binaların genellikle kat mülkiyeti tesis edilmeden kat irtifakı tesis edilerek satıldığı ve böyle kullanıldığı,kat mülkiyetine geçilmediği herkesçe bilinen bir gerçektir.

Yeni düzenlemeler Apartman yönetimi ile ilgili değişikliklerin yanı sıra , yapılan binaların kat mülkiyetine geçilmesi konusunda maddi yaptırımlar getirmektedir.

Bu yazımızda halen kullanılan veya yapımı bitmiş binaların kat mülkiyetine geçişleri için gerekli olan belgeler ve izlenecek yöntemlerin açıklanması amaçlanmıştır.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN...

GÖMME BALKON KAPATMAYA İZİN...
Haberler
Bir davayı ele alan Danıştay: Gömme balkonu kapatmak için ruhsat gereksiz..

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, gömme balkonların alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmasının ruhsat gerektirmediğine karar verdi.

Gömme balkonunu alüminyum ile kapatan S.L., ruhsatına işletmediği için şikâyet edildi. Karşıyaka Belediyesi de balkonun yıkılmasına karar verdi. Karara itiraz eden S.L., İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, yıkım işleminin iptali talebini reddetti. S.L., bunun üzerine kararı temyiz etti.

Danıştay 6'ncı Dairesi, mahkeme kararının bozulmasına hükmetti. Yerel mahkeme, karara direnince dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi.

İdari Dava Daireleri Kurulu, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Karar gerekçesinde özetle şöyle denildi:

"Gömme balkon kapatılarak taban alanı dışında fazladan bir yer kazanılmadığı, cephe görünümünde meydana gelen değişikliğin ise ruhsat gerektirmediği anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir."

KİRACININ KATILMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAK GİDERLER
KMK
 


Kiracısı bulunduğum dairemin apartman yönetimi fazladan aidat topluyor.

Mevcut aidatımız 36 daire * 100 milyon TL / ay toplam 3.6 milyar TL. toplanmış ve bir sonraki aya devreden mevcut birikmiş aidat 9.8 milyar TL.

Yönetim ve dairelerin çoğunluğu ev sahibi, birikmiş paralarla yazın dış cephe boyaması yapılması planlanıyormuş. Ben kiracı olarak bu gidere dahil oluyormuyum, bu gider genel birikmiş aidattan karşılanabilirmi?

apartman yönetiminin böyle bir birikim yapma hakkı varmıdır? yaz aylarından önce ayrılırsam birikmiş aidatlar üzerinde hakkım varmıdır?AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN
KİRACININ AİDAT BORÇLARI
Dikkat
 


Bir okurumuz, bir apartmanda bir daire sahibi olduğunu, içinde kiracısının oturduğunu, ancak kiracının aidat ödemediğini, bu durumda ne yapabileceğini soruyor.

Yapabileceklerinizi ... OKUMAK İÇİN "TIKLAYIN.."

KAT MALİKLERİ...! TEBLİGAT KANUNUNA DİKKAT
KMK

KAT MALİKLERİ  TEBLİGAT  KANUNUNDAKİ  DEĞİŞİKLİKLERE  DİKKAT  EDİNİZ

 
Yasada yapılan değişiklik Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat başlıklı ek 1.maddeye de yansıyarak, maddede yer alan bağımsız bölümde fiilen oturan kişinin bulunmaması halindeki tebliğ usulüne dair boşluk giderilmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında artık bağımsız bölüm sahipleri apartman yönetimi ve ortak giderlerle ilgili tebligatları alabileceği Türkiye içerisinde bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmediği veya bildirdiği adrese tebligat yapılamadığı taktirde, tüm tebligatlar o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturan şahsa yapılacaktır. .

DİKKAT.....TEBLİGAT KANUNU DEĞİŞTİ- OKUMAK İÇİN "TIKLAYIN.."

KALORİFER RADYATÖRÜNÜ SÖKSEDE KURTULAMIYOR...
Yargıtay kararlarıDÜKKANLAR RADYATÖRLERİ SÖKSELER DAHİ YAKIT PARASI VERMEKTEN KAÇINAMAZLAR

Dava, kaloriferli olarak yapılan bir apartmanın zemin katındaki mağazada radyatör dilimleri konulmamış olduğundan,

Yakıt parasına katılmaması gerektiğine karar verilmesi istemine ilişkindir. <

YARGITAY KARARINI ... OKUMAK İÇİN "TIKLAYIN.."

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması