Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,108
· En Yeni Üye: 41mehmet
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahçe Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


01.MAYIS.2019 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Info
İŞLETME PROJESİ VE APARTMAN GİDERLERİ HAKKINDA
Yargıtay kararları
T.C.
 YARGITAY
12.Hukuk Dairesi


Esas        2003        Karar
15627   19275

Y A R G I T A Y  İ L A M I
Mahkemesi     :AKŞEHİR İCRA TETKİK MERCİ

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37/son maddesi gereğince "kesinleşen işletme projeleri" veya "Kat Malikleri Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları" İİK.nun 68/1.maddesinde yazılı belgelerden sayılır.

Anılan maddeye göre, yönetim giderinin tahsili amacıyla düzenlenecek işletme projesinin İİK.nun 68/1.maddesinde sayılan belgelerden olabilmesi için aynı maddede öngörülen prosedüre uyularak kesinleştirilmesi gerekli ise de, kat malikleri kurulu kararı yönünden ve bu kararda yazılı yönetim giderinin tahsili için böyle bir koşul mevcut değildir.

Söz konusu kararın genel mahkemede iptal edilmediği sürece icra takibine dayanak yapılması mümkündür. 

 Somut olayda alacaklı, apartman yöneticiliğinin 30.08.2002 tarihli kararı nedeniyle icra takibi yapıldığı görülmektedir.

Merciice yapılacak iş, taşınmazda kat mülkiyetine geçilip geçilmediği veya 634 Sayılı Yasanın 17/son maddesinde öngörülen koşulların oluşup oluşmadığı araştırılarak yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde bir karar verilmesinden ibarettir.
Eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.   

 SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.          

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması