Apartman Yöneticisi

Vision-Hakkımızda
Biz Kimiz
Profesyonel Yönetim
Referanslarımız
Medya'da Biz
Bize Ulaşmak İçin
Sorularınız için
Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 2

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2,105
· En Yeni Üye: haluk
Asansör Bakımı
Çatı Bakımı
Havuz Bakımı
Bahce Bakımı
Isı Tasarrufu
Ev Bakımı
Yangın
Editörden

Bazı Yargıtay Kararları
KIŞ BAHÇELERİ
D.GAZ ACİL
İSTANBUL'DA ULAŞIM
ÖRNEK
VİDEO
-videolar


27.KASIM.2012 İTİBARİ İLE TÜM SORULARINIZ CEVAPLANMIŞTIR
TÜM SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN FORUM KISMINI KULLANINIZ

SORU CEVAP BÖLÜMÜMÜZ TEKRAR AKTİF HALE GELMİŞTİR. SORULARINIZI BEKLİYORUZ.


Apartmanyonetici.com
Duyuru
İŞLETME PROJESİ VE APARTMAN GİDERLERİ HAKKINDA
Yargıtay kararları
T.C.
 YARGITAY
12.Hukuk Dairesi


Esas        2003        Karar
15627   19275

Y A R G I T A Y  İ L A M I
Mahkemesi     :AKŞEHİR İCRA TETKİK MERCİ

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37/son maddesi gereğince "kesinleşen işletme projeleri" veya "Kat Malikleri Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları" İİK.nun 68/1.maddesinde yazılı belgelerden sayılır.
ÖZÜRLÜ KAT SAKİNLERİNİN YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRACAK ÖNERİLER...
Özürlü Kat Sakinlerinin Apartmanlara özürlü girişi, bahçe çıkışı, basamakların durumu gibi yaşamlarını kolaylaştıran özel düzenlemeler için çektikleri zorlukları bu konuda mahkemelik oldukları bilinen bir gerçek.

Ama, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine 2006 yılında 5378 sayılı yasayla eklenen ve reform niteliğindeki düzenleme bu gibi konulardan müzdarip kat sakinleri için nefes aldırıcı bir durum yaratıyor

BIRAKIN BİZ YÖNETELİM...SİZ KEYFİNİZE BAKIN
     
     
     
Siz keyfinize bakın onlar yönetsin Emlak
Siz keyfinize bakın onlar yönetsin
 Aidat toplama, gürültü, kapıcı ve tadilat gibi sorunlar nedeniyle ateşten gömlek halini alan apartman yöneticiliğine profesyoneller el attı.

Apartman sakinlerinin yüzde 51'inin oyuyla dışarıdan hizmet veren profesyonel yöneticilerin sayısı özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirlerde hızla artıyor.

Sektörün en eskilerinden olan ve İstanbul'da 50 apartmanın sorumluluğunu üstlenen harita mühendisi ve hentbol hakemi Tayfun Aydeniz, "Biz sadece 50 binanın yöneticiliğini yapıyoruz.

Birçok emlakçı hatta kapıcılar bile bu işe soyundu" dedi. Binalardaki sorunlara çözümler bulan profesyonel yöneticiler yıllardır çivi çakılmayan binalara hayat veriyor.

Bir hukuk servisi ile çalışan profesyonel yöneticiler, ödenmeyen aidatları da icra yoluyla topluyor.

İSTANBUL (Bugün)

Kaynak:Bugün
APARTMAN VE SİTELERİN ALDIĞI REKLAM GELİRLERİ...
Dikkat Mart ayı ile birlikte gelir vergisi mükelleflerinde beyanname verme telaşı başladı. Gayrimenkul sahipleri de bir yıl boyunca tahsil ettikleri işyeri ve konut kira gelirleri için beyanname verip vermeyeceklerinin hesabını yapıyor. Peki apartman yöneticilerinin, apartmanların ortak alanlarına reklam almaları veya başka amaçla kiraya vermeleri karşılığında tahsil ettikleri gelirler vergiye tabi mi?
ÇATIYA MÜDAHALE....
Yargıtay kararları18.HD.
E: 2004/4688 K: 2004/5394
28.6.2004
  • ÇATIYA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ
  • HUSUMET
      KMK 19 KMK 34


ÖZET:Yasada, hükmi şahsiyeti olmadığı halde, kat maliklerince anagayrimenkulün yönetim için seçilen üç kışlık kurula, yönetim kurulu Unvanı verilmiş olduğu dikkate alınarak, dava dilekçesinde kişilerin ismi açıklanmadan yönetim kurulu denilerek açılan davanın, yönetici olan üç gerçek kişiye karşı açıldığının kabulü gerekir.
Bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yapılması yasak olup, kat malikleri gibi yöneticiler de yasanın bu buyurucu hükmüne uymakla yükümlüdür.

                                                    (YKD. ARALIK 2004)
KONUTUN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI
Yargıtay kararları18.HD.
E: 2005/1118 K: 2005/3174
4.4.2005
  • KONUTUN İŞYERİ OLARAK KULLANILMASI
  • DAVA AÇMA HAKKI
      KMK 24


ÖZET:Konut olan bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılması nedeniyle meskene dönüştürme davasını ana taşınmazda bağımsı bölüm maliki olanlar açabilir. Yöneticinin bu davayı açabilmesi için kendisine kat malikleri kurulunca özel yetki verilmiş olması gerekir.
                                                    (YKD. ARALIK 2005)
AĞAÇ KESME KONUSUNDA AMAN DİKKAT...
DikkatAğaç kesecek olanlar, iyi düşünün!!!

Bugün size ilginç bulacağınız, bir Yargıtay kararından söz edeceğim. Olay yaygın, deyin ki ortak olduğunuz bir bahçeden, ortaklardan biri sizden habersiz ağaçları kesti götürdü veya olayı daha genişleteyim, kat mülkiyetine tabi binada daire sahibisiniz, bahçenizde ağaçlar var, kat maliklerinden biri bunların tamamını veya bir kısmını kesti götürdü. Eliniz böğrünüzde melül mahzun kalacak mısınız, yoksa yapabileceğiniz bir şeyler var mı? İşte bu karar soruya yanıt veriyor.

Şöyle:
"Sanığın müşterek hissedar olduğu tapulu araziden diğer müştekilerin iznini almadan suça konu 12 ağacı kestiğinin anlaşılmasına göre konuda uzman orman mühendisi eşliğinde keşif yapılıp, saha üzerinde kesilen ve dikili halde bulunan bütün ağaçların miktarları ve vasıfları belirlenip, her hissedara isabet eden miktar nazara alındığında sanık tarafından kesilen miktar ile diğer hissedarların hisselerine tecavüz olup olmadığı tespit edilerek, ancak tecavüzün mevcut olması halinde eylemin TCK 494/2 maddesinde belirtilen hırsızlık suçunu oluşturacağı, aksi halde eylemin orman olmayan yerlerden ormanlarda yetişen ağaç cinsinden kesmek suçunu oluşturup... cezalandırılması gerekeceği."

Görüldüğü gibi olayın failine hırsızlıktan dolayı hapis cezası veriliyor. Ancak metin içinde sözü edilen 494/2 maddesi eski ceza kanununun maddesidir. Peki yeni ceza kanununda durum ne? Durum benzerlik arz ediyor, ancak, yeni kanunda ilgili maddenin numarası 144.

Evet, görüyorsunuz ki, ağaç kesme karşısında boynu bükük kalmamak gerekiyor.

APARTMAN YÖNETİCİLERİ KİMLİK BİLDİRMEYİ ATLAMAYIN...
Haberler


Oya ARMUTÇU  Ankara'yı hırsız korkusu sardı. Hepimizin bir yakınının evine hırsız girdi. Önünde polis bekleyen lojmanlar bile artık güpegündüz soyuluyor.

41 yıldır Kavaklıdere'de oturan Çetin Leventoğlu'nun Bülten Sokak'ta oturduğu apartmanda da son iki yılda ona yakın hırsızlık olmuş. Leventoğlu, yöneticilerin bir daire satıldığı, kiralandığı veya binada bir işyeri açıldığı zaman kimlik bildirme formunun muhtara ve karakola verme zorunluluğunu anımsatıyor. 


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

KİRA KARŞILIĞI KAPICI ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?
Konut Kapıcıları
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Müfettişi -Ankara

Özellikle apartmanlarda kira karşılığı kapıcı çalıştırılması uygulamada sık karşılaştığımız sorunlardan biridir. Apartman kapıcı dairesi hizmet karşılığı kiraya verilmekte ve kira sözleşmesi düzenlenmektedir. Kapıcı olarak çalışan kişiler bina temizlik, çöp toplama, servis vb. hizmetleri karşılığı kira ödemedikleri gibi uygulamada görüldüğü üzere elektrik, su, yakıt ödemesi de yapmamakta veya çok kısmî ödeme yapmaktadırlar. Kimi zaman da bina yönetimleri bu şekilde çalıştırılan kapıcılara ayrıca aylık 100-150 YTL arasında harçlık adı altında ücret ödemektedirler. Şikayet durumunda ise yöneticiler iş ilişkisinin iş sözleşmesine (hizmet akdine) değil, kira sözleşmesine dayandığını iddia etmektedirler.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN

KAT MÜLKİYETİ NASIL KURULUR
KMKGünümüzde binaların genellikle kat mülkiyeti tesis edilmeden kat irtifakı tesis edilerek satıldığı ve böyle kullanıldığı,kat mülkiyetine geçilmediği herkesçe bilinen bir gerçektir.

Yeni düzenlemeler Apartman yönetimi ile ilgili değişikliklerin yanı sıra , yapılan binaların kat mülkiyetine geçilmesi konusunda maddi yaptırımlar getirmektedir.

Bu yazımızda halen kullanılan veya yapımı bitmiş binaların kat mülkiyetine geçişleri için gerekli olan belgeler ve izlenecek yöntemlerin açıklanması amaçlanmıştır.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN...

GÖMME BALKON KAPATMAYA İZİN...
Haberler
Bir davayı ele alan Danıştay: Gömme balkonu kapatmak için ruhsat gereksiz..

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, gömme balkonların alüminyum çerçeve ve cam ile kapatılmasının ruhsat gerektirmediğine karar verdi.

Gömme balkonunu alüminyum ile kapatan S.L., ruhsatına işletmediği için şikâyet edildi. Karşıyaka Belediyesi de balkonun yıkılmasına karar verdi. Karara itiraz eden S.L., İzmir 4. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, yıkım işleminin iptali talebini reddetti. S.L., bunun üzerine kararı temyiz etti.

Danıştay 6'ncı Dairesi, mahkeme kararının bozulmasına hükmetti. Yerel mahkeme, karara direnince dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi.

İdari Dava Daireleri Kurulu, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Karar gerekçesinde özetle şöyle denildi:

"Gömme balkon kapatılarak taban alanı dışında fazladan bir yer kazanılmadığı, cephe görünümünde meydana gelen değişikliğin ise ruhsat gerektirmediği anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir."

Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kat Mülkiyetine Geçiş

Sorularınız İçin

e-SSKAtesci Belgesi

dask
Kat Mülkiyeti Kanunu

Bilgi Bankası

Mevzuat

MODA
-videolar
içerik koruması


APARTMANYÖNETİCİSİ editörü ile iletişim için Apartman.yoneticisi@hotmail.com adresini kullanabilirsiniz


..:: Apartman Yöneticisi © 1992 -2013 ::..

Son Yenileme 16.01.2013

Bu sitenin Hizmeti 3T MEDYA ve Bakım Düzenleme Hizmeti 3T MEDYA BİLİŞİM Tarafından Sağlanmaktadır.